Foto: CJUtsiPhoto.com
 

Behöver du en tolk i nordsamiska, svenska eller engelska?

Jag är auktoriserad tolk i nordsamiska-svenska och svenska-nordsamiska.

Jag har även erfarenhet att tolka till och från engelska och från norska. Jag tolkar både konsekutivt, simultant och via telefon.

Simultantolkning är en form av mötestolkning där tolkarna sitter två och två i bås och tolkar i turordning. En tolk bör inte tolka längre än 20 min åt gången, därför avlöser man varandra.

En annan metod vid mindre möten där någon inte förstår mötesspråket, är att använda sig av viskningstolkning eller simultantolkning. Då sitter tolken med vid mötesbordet och viskningstolkar eller tolkar till hörsnäckor med hjälp av en mikrofon. Tolken pratar lågt för att inte störa mötesdeltagarna. Detta är en enkel lösning när endast ett fåtal behöver tolk. Det sparar även tid då mötet inte behöver tolkas konsekutivt, det vill säga att en tolk står vid föreläsaren och de måste tala i turordning.

Vi erbjuder även kontakttolk, för sjukhus- och myndighetskontakt.

Vi följer självklart kammarkollegiets tolkföreskrifter.

Dárbbahat go dulkka davvisámigielas, ruoŧagielas dahje eaŋgalasgielas?

Lean dohkkehuvvon dulka davvisámigiela ja ruoŧagiela gaskkas.

Mus lea vásihus dulkat eaŋgalasgielas/ eaŋgalasgillii ja dárogielas. Dulkan sihke konsekutiivvalaččat, simultána ja telefovnna bokte.

Simultánadulkan lea dulkonvuohki gos dulkkat čohkkájit guovttá ovtta lanjažis ja dulkoba vurrolaga. Dulka ii galggašii dulkot eanet go  20 minuvtta hávil, danin bargá ge vurrolaga.

Okta iežá vuohki jus lea unnit čoahkkimat ja soamis ii ipmir čoahkkingiela, de sáhttá geavahit savkkástallandulkoma dahje simultánadulkoma. Dalle dulka čohkká  čoahkkinbeavddis ja savkkástallá dahje dulka ságasta mikrofovnna bokte. Dulka ságasta vuollegaččat vai ii ráfehuhte čoahkkima oasseváldiid. Dát lea álkes čoavddus go dušše moattis dárbbahit dulkka. Seastá maid áiggi go ii leat dárbu konsekutiivvalaš dulkomii, mii oaivvilduvvo ahte dulka čužžo logaldalli bálddas ja soai ferteba ságastit vurrolaga.

Mii fállat maid oktavuođadulkoma, buohcceviesu- ja eiseváldeoktavuođaide.

Mii dieđusge čuovvut Kammarkollegieta dulkonnjuolggadusaid.