Foto. CJUtsiPhoto.com
 

Nordsamiska men även andra språk

Gielain översätter främst till Nordsamiska och svenska men eftersom vi samarbetar med andra översättare kan vi även leverera texter till ett antal andra språk.

För oss är det väldigt viktigt att översättningarna håller hög kvalité. Därför har vi alltid någon som korrekturläser texterna förutom översättaren. Leveranser sker på avtalad tid och då vi vet att många översättningar är brådskande kan vi även översätta på kort tid. Sekretess är väldigt viktigt för oss. Vi översätter alla slags texter. Vi har erfarenhet av bland annat myndighetstexter, mötesprotokoll, juridiska texter, tidningsartiklar, barnberättelser och låttexter. Vi lämnar gärna referenser.

Kontakta oss för mer information och priser.

Davvisámigiella ja maid iežá gielat

Gielain jorgala eanemusat davvisámigillii ja ruoŧagillii muhto go mii ovttasbargat iežá jorgaleddjiiguin mii sáhttit maid jorgalit iežá gielaide.

Midjiide lea oalle dehálaš ahte lea alla dássi jorgalusain. Danin lea álo soamis gii dárkkista teavsttaid earret go jorgaleaddji ieš. Jorgalit šiehtaduvvon áigái ja go diehtit ahte máŋga jorgalusat leat hoahpus barggut de mii maid sáhttit jorgalit oanehis áiggis. Sekreteassa lea oalle dehálaš midjiide. Mii jorgalit visot lágán teavsttaid. Mis lea vásáhus jorgalit earret iežá eiseváldeteavsttaid, čoahkkinbeavdegirjjiid, juridihkalaš teavsttaid , áviisačállosiid, mánámuitalusaid ja lávlluid. Mii mielas addit referánssaid.

Váldde oktavuođa minguin jus háliidat eanet dieđuid vai hattiid.